به سایت آگهی های ساختمانی ایران خوش آمدید

آخرین زمین لرزه ها

<< Sakhteman.Org >>

رديف زمان وقوع به
وقت محلي
عرض جغرافيايي طول جغرافيايي عمق بزرگي توضيحات تعداد ايستگاهها مأخذ دريافت فايل
۱ ۱۳۹۲-۰۲-۰۴ ۱۱:۵۷:۵۶.۹ ۳۶.۴۵ N ۵۹.۷۱ E ۵ ۲.۰  مشهد، خراسان رضوی ۶ IGUT شکل موج
۲ ۱۳۹۲-۰۲-۰۴ ۱۰:۵۹:۲۹.۱ ۳۲.۱۴ N ۵۵.۶۵ E ۸ ۲.۷  بهاباد، يزد ۹ IGUT شکل موج
۳ ۱۳۹۲-۰۲-۰۴ ۱۰:۵۴:۳۸.۹ ۳۷.۲۳ N ۴۷.۸۳ E ۶ ۳.۱  افكند، آذربايجان شرقي ۸ IGUT شکل موج
۴ ۱۳۹۲-۰۲-۰۴ ۱۰:۳۴:۵۴.۰ ۲۸.۴۲ N ۵۱.۵۷ E ۱۵ ۴.۷  كاكي، بوشهر ۱۲ IGUT --
۵ ۱۳۹۲-۰۲-۰۴ ۱۰:۲۰:۲۹.۸ ۳۳.۵۲ N ۵۰.۴۸ E ۱۷ ۲.۳  گلشهر، اصفهان ۶ IGUT شکل موج
۶ ۱۳۹۲-۰۲-۰۴ ۱۰:۱۴:۰۸.۰ ۳۳.۵۴ N ۵۰.۴۹ E ۱۸ ۲.۴  گلشهر، اصفهان ۶ IGUT شکل موج
۷ ۱۳۹۲-۰۲-۰۴ ۱۰:۱۲:۵۹.۸ ۳۳.۷۲ N ۴۸.۲۹ E ۱۳ ۱.۴  الشتر، لرستان ۳ IGUT شکل موج
۸ ۱۳۹۲-۰۲-۰۴ ۱۰:۰۲:۰۶.۷ ۳۸.۴۶ N ۴۶.۵۷ E ۹ ۲.۳  ورزقان، آذربايجان شرقي ۶ IGUT شکل موج
۹ ۱۳۹۲-۰۲-۰۴ ۰۹:۱۸:۰۵.۷ ۳۳.۴۹ N ۵۰.۴۵ E ۸ ۲.۵  گلشهر، اصفهان ۴ IGUT شکل موج
۱۰ ۱۳۹۲-۰۲-۰۴ ۰۸:۲۱:۱۴.۳ ۲۷.۹۰ N ۵۵.۰۰ E ۳۶ ۴.۰  درز، فارس ۱۰ IGUT --
۱۱ ۱۳۹۲-۰۲-۰۴ ۰۸:۱۷:۰۵.۶ ۳۶.۲۸ N ۴۵.۶۲ E ۱۰ ۳.۹  سردشت، آذربايجان غربي ۱۶ IGUT شکل موج
۱۲ ۱۳۹۲-۰۲-۰۴ ۰۸:۰۹:۳۴.۴ ۳۳.۵۴ N ۵۰.۵۲ E ۸ ۱.۹  گلشهر، اصفهان ۵ IGUT شکل موج
۱۳ ۱۳۹۲-۰۲-۰۴ ۰۷:۵۸:۲۸.۰ ۳۳.۵۷ N ۵۰.۴۲ E ۸ ۲.۳  گلشهر، اصفهان ۸ IGUT شکل موج
۱۴ ۱۳۹۲-۰۲-۰۴ ۰۷:۵۳:۳۰.۰ ۳۳.۵۲ N ۵۰.۵۲ E ۱۴ ۲.۲  گلشهر، اصفهان ۸ IGUT شکل موج
۱۵ ۱۳۹۲-۰۲-۰۴ ۰۷:۴۳:۵۹.۶ ۳۳.۵۵ N ۵۰.۵۰ E ۱۷ ۲.۶  گلشهر، اصفهان ۹ IGUT شکل موج
۱۶ ۱۳۹۲-۰۲-۰۴ ۰۷:۳۸:۲۴.۶ ۳۳.۴۹ N ۵۰.۵۲ E ۲۱ ۴.۹  گلشهر، اصفهان ۲۶ IGUT ---
۱۷ ۱۳۹۲-۰۲-۰۴ ۰۷:۱۷:۵۵.۳ ۳۶.۰۹ N ۵۳.۶۰ E ۸ ۳.۱  كياسر، مازندران ۱۱ IGUT شکل موج
۱۸ ۱۳۹۲-۰۲-۰۴ ۰۷:۰۴:۲۹.۷ ۲۸.۱۹ N ۵۱.۷۶ E ۱۸ ۳.۰  آبدان، بوشهر ۷ IGUT شکل موج
۱۹ ۱۳۹۲-۰۲-۰۴ ۰۵:۵۱:۱۲.۴ ۲۸.۴۶ N ۵۱.۵۱ E ۱۴ ۳.۲  كاكي، بوشهر ۹ IGUT شکل موج
۲۰ ۱۳۹۲-۰۲-۰۴ ۰۵:۳۳:۵۴.۹ ۳۴.۶۷ N ۵۲.۷۷ E ۸ ۲.۴  آرادان، سمنان ۱۲ IGUT شکل موج
رديف زمان وقوع به
وقت محلي
عرض جغرافيايي طول جغرافيايي عمق بزرگي توضيحات تعداد ايستگاهها مأخذ دريافت فايل
۲۱ ۱۳۹۲-۰۲-۰۴ ۰۵:۱۱:۵۹.۱ ۲۸.۴۹ N ۵۱.۶۳ E ۱۸ ۳.۰  كاكي، بوشهر ۱۰ IGUT شکل موج
۲۲ ۱۳۹۲-۰۲-۰۴ ۰۴:۵۷:۳۹.۹ ۲۷.۷۷ N ۶۱.۲۸ E ۸۰ ۳.۷  خاش، سیستان و بلوچستان ۱۱ IGUT شکل موج
۲۳ ۱۳۹۲-۰۲-۰۴ ۰۴:۱۹:۵۹.۱ ۳۳.۹۲ N ۴۵.۸۶ E ۱۸ ۱.۹  سومار، كرمانشاه ۵ IGUT شکل موج
۲۴ ۱۳۹۲-۰۲-۰۴ ۰۳:۵۶:۰۰.۷ ۳۵.۱۲ N ۴۶.۷۳ E ۱۸ ۱.۱  شوئيشه، كردستان ۳ IGUT شکل موج
۲۵ ۱۳۹۲-۰۲-۰۴ ۰۳:۲۲:۴۴.۷ ۳۴.۹۷ N ۴۶.۹۸ E ۱۲ ۱.۲  موچش، كردستان ۳ IGUT شکل موج
۲۶ ۱۳۹۲-۰۲-۰۴ ۰۳:۱۷:۰۸.۲ ۲۸.۳۲ N ۵۱.۷۸ E ۸ ۲.۴  كاكي، بوشهر ۶ IGUT شکل موج
۲۷ ۱۳۹۲-۰۲-۰۴ ۰۳:۰۹:۵۹.۹ ۲۸.۲۴ N ۵۱.۸۸ E ۱۶ ۳.۶  آبدان، بوشهر ۱۱ IGUT شکل موج
۲۸ ۱۳۹۲-۰۲-۰۴ ۰۲:۴۴:۵۸.۷ ۳۳.۱۷ N ۵۷.۳۵ E ۱۴ ۱.۶  طبس، خراسان جنوبی ۵ IGUT شکل موج
۲۹ ۱۳۹۲-۰۲-۰۴ ۰۱:۲۲:۴۹.۶ ۳۲.۱۸ N ۵۶.۳۷ E ۱۶ ۳.۹  بهاباد، يزد ۱۸ IGUT شکل موج
۳۰ ۱۳۹۲-۰۲-۰۴ ۰۱:۱۰:۳۳.۳ ۲۸.۴۶ N ۵۱.۷۴ E ۲۰ ۲.۸  كاكي، بوشهر ۷ IGUT شکل موج
۳۱ ۱۳۹۲-۰۲-۰۳ ۲۳:۱۲:۳۷.۴ ۳۹.۷۷ N ۴۸.۶۰ E ۱۸ ۲.۶  Saatlı، آذربایجان ۵ IGUT شکل موج
۳۲ ۱۳۹۲-۰۲-۰۳ ۲۲:۵۲:۲۴.۵ ۳۸.۴۰ N ۴۶.۶۳ E ۱۶ ۱.۷  ورزقان، آذربايجان شرقي ۴ IGUT شکل موج
۳۳ ۱۳۹۲-۰۲-۰۳ ۲۲:۱۳:۱۷.۴ ۳۷.۰۳ N ۵۸.۴۰ E ۱۶ ۱.۲  قوچان، خراسان رضوي ۳ IGUT شکل موج
۳۴ ۱۳۹۲-۰۲-۰۳ ۲۲:۰۸:۰۵.۱ ۳۸.۰۳ N ۴۷.۸۹ E ۱۸ ۱.۱  نير، اردبيل ۳ IGUT شکل موج
۳۵ ۱۳۹۲-۰۲-۰۳ ۲۱:۵۸:۰۹.۶ ۲۸.۵۱ N ۵۱.۴۴ E ۱۸ ۲.۹  خورموج، بوشهر ۷ IGUT شکل موج
۳۶ ۱۳۹۲-۰۲-۰۳ ۲۱:۴۳:۰۵.۹ ۳۲.۰۶ N ۵۱.۰۴ E ۲۰ ۱.۶  بلداجي، چهارمحال وبختياري ۷ IGUT شکل موج
۳۷ ۱۳۹۲-۰۲-۰۳ ۲۱:۲۹:۰۲.۲ ۳۲.۰۳ N ۵۱.۰۵ E ۲۰ ۱.۹  بلداجي، چهارمحال وبختياري ۹ IGUT شکل موج
۳۸ ۱۳۹۲-۰۲-۰۳ ۲۰:۰۹:۳۵.۷ ۳۳.۴۴ N ۴۷.۵۰ E ۸ ۲.۲  كوهدشت، لرستان ۱۰ IGUT شکل موج
۳۹ ۱۳۹۲-۰۲-۰۳ ۱۹:۱۸:۵۵.۰ ۳۸.۲۹ N ۵۰.۷۰ E ۱۸ ۲.۷  كياشهر، گيلان ۴ IGUT شکل موج
۴۰ ۱۳۹۲-۰۲-۰۳ ۱۶:۳۸:۵۷.۹ ۳۲.۳۰ N ۵۴.۲۰ E ۸ ۱.۸  اردكان، يزد ۵ IGUT شکل موج
رديف زمان وقوع به
وقت محلي
عرض جغرافيايي طول جغرافيايي عمق بزرگي توضيحات تعداد ايستگاهها مأخذ دريافت فايل
۴۱ ۱۳۹۲-۰۲-۰۳ ۱۴:۰۱:۳۲.۴ ۳۰.۹۹ N ۵۶.۴۴ E ۱۰ ۲.۳  يزدانشهر، کرمان ۷ IGUT شکل موج
۴۲ ۱۳۹۲-۰۲-۰۳ ۱۲:۵۴:۴۲.۶ ۳۶.۳۲ N ۵۹.۴۴ E ۵ ۱.۱  طرقبه، خراسان رضوی ۴ IGUT شکل موج
۴۳ ۱۳۹۲-۰۲-۰۳ ۱۲:۳۱:۲۲.۱ ۳۹.۱۷ N ۴۸.۷۳ E ۱۰ ۴.۲  Göytəpə، آذربایجان ۹ IGUT ---
۴۴ ۱۳۹۲-۰۲-۰۳ ۱۲:۰۵:۰۹.۵ ۲۸.۲۲ N ۵۱.۸۰ E ۱۵ ۲.۸  آبدان، بوشهر ۳ IGUT شکل موج
۴۵ ۱۳۹۲-۰۲-۰۳ ۱۱:۴۸:۵۷.۲ ۲۹.۹۶ N ۵۵.۹۰ E ۵ ۲.۱  پاريز، کرمان ۳ IGUT شکل موج
۴۶ ۱۳۹۲-۰۲-۰۳ ۱۱:۲۳:۰۲.۲ ۳۵.۴۹ N ۵۳.۱۱ E ۶ ۱.۶  سرخه، سمنان ۵ IGUT شکل موج
۴۷ ۱۳۹۲-۰۲-۰۳ ۱۱:۲۱:۳۱.۵ ۳۶.۴۴ N ۵۹.۷۰ E ۵ ۱.۷  مشهد، خراسان رضوی ۸ IGUT شکل موج
۴۸ ۱۳۹۲-۰۲-۰۳ ۱۰:۲۷:۴۲.۷ ۳۵.۶۴ N ۵۸.۰۱ E ۸ ۲.۵  ششتمد، خراسان رضوي ۱۰ IGUT شکل موج
۴۹ ۱۳۹۲-۰۲-۰۳ ۰۹:۰۴:۵۱.۲ ۳۲.۰۴ N ۵۱.۰۳ E ۲۱ ۲.۷  بلداجي، چهارمحال وبختياري ۹ IGUT شکل موج
۵۰ ۱۳۹۲-۰۲-۰۳ ۰۷:۲۷:۲۰.۸ ۳۷.۰۰ N ۴۹.۲۹ E ۵ ۲.۴  رستم آباد، گيلان ۵ IGUT شکل موج
۵۱ ۱۳۹۲-۰۲-۰۳ ۰۶:۴۸:۰۴.۵ ۳۶.۹۴ N ۵۸.۶۹ E ۱۷ ۲.۰  چكنه، خراسان رضوي ۷ IGUT شکل موج
۵۲ ۱۳۹۲-۰۲-۰۳ ۰۶:۴۷:۲۵.۶ ۳۵.۶۰ N ۵۰.۴۰ E ۱۰ ۳.۰  اشتهارد، تهران ۲۰ IGUT شکل موج
۵۳ ۱۳۹۲-۰۲-۰۳ ۰۶:۳۹:۱۰.۶ ۳۶.۷۸ N ۵۱.۰۷ E ۲۶ ۲.۰  نشتارود، مازندران ۶ IGUT شکل موج
۵۴ ۱۳۹۲-۰۲-۰۳ ۰۶:۲۷:۱۲.۴ ۳۶.۷۵ N ۵۱.۰۹ E ۸ ۲.۵  عباس آباد، مازندران ۸ IGUT شکل موج
۵۵ ۱۳۹۲-۰۲-۰۳ ۰۶:۲۶:۱۲.۹ ۲۸.۴۵ N ۵۱.۵۸ E ۱۰ ۲.۷  كاكي، بوشهر ۷ IGUT شکل موج
۵۶ ۱۳۹۲-۰۲-۰۳ ۰۴:۵۵:۲۴.۶ ۳۷.۱۶ N ۵۹.۶۵ E ۱۲ ۱.۴  حسن آباد لائين نو، خراسان رضوی ۶ IGUT شکل موج
۵۷ ۱۳۹۲-۰۲-۰۳ ۰۴:۴۸:۰۱.۶ ۳۶.۴۴ N ۵۸.۶۶ E ۱۰ ۱.۱  نيشابور، خراسان رضوي ۵ IGUT شکل موج
۵۸ ۱۳۹۲-۰۲-۰۳ ۰۳:۴۴:۴۵.۰ ۲۸.۲۴ N ۵۱.۳۳ E ۱۰ ۲.۸  كاكي، بوشهر ۷ IGUT شکل موج
۵۹ ۱۳۹۲-۰۲-۰۳ ۰۲:۲۵:۴۸.۶ ۳۶.۶۴ N ۵۹.۸۶ E ۱۵ ۱.۴  كلات، خراسان رضوي ۵ IGUT شکل موج
۶۰ ۱۳۹۲-۰۲-۰۳ ۰۲:۰۸:۱۴.۵ ۳۸.۳۶ N ۴۶.۹۵ E ۱۳ ۱.۷  اهر، آذربايجان شرقي ۵ IGUT

منبع : موسسه ژئوفيزيک، دانشگاه تهران